Image

ARBETSSÄTT

Vår arbetsmodell inom assistansen bygger just på kundens önskan om delaktighet. Under en viss period kanske du som kund vill ha full kontroll på hela din assistans. Allt från rekrytering av dina assistenter, till att skräddarsy hjälpen utefter just dina behov. Det kan även komma perioder där du vill luta dig tillbaka och oss luta oss sköta vissa delar av assistansen med vetskapen att du kan påverka upplägget när du vill och så mycket som du vill. Oavsett hur du väljer att ha din assistans, så är vår ambition att kvalitén i uppdraget bevarar samma höga kvalité som vi på Adela Assistans tror på och står för.

Som kund hos Adela Assistans har du möjlighet att påverka din assistans i den mån du önskar. Du kan själv välja att ha full kontroll över ditt uppdrag eller lämna över ansvaret på oss. Vi är alla unika individer vars behov varierar från dag till dag. Det är därför viktigt att vi själva kan vara med och påverka det vi tycker är viktigt i den utsträckning som vi vill och när vi vill det.

Vi på Adela Assistans är stolta att vara ensamma om att erbjuda våra kunder en unik möjlighet att kunna engagera sig inom idrotten på ett sätt som tidigare inte har varit möjligt. Vi skapar en möjlighet för dig att vara involverad i den idrott och klubb som du personligen brinner för. Finns inte just ditt lag som samarbetspartner till oss, ser vi till att skapa kontakt och ett samarbete just för dig.
Image

"Tillsammans gör vi det möjligt,
för att vi på Adela Assistans tror att allt är
möjligt för våra kunder."

HUR ANSÖKER JAG OM
personlig assistans och
hur går det till?

För att ansöka om personlig assistans måste du vända dig till en LSS-handläggare i den kommun du bor i. Handläggare kommer initialt att boka ett möte med dig och att gå genom dina hjälpbehov. Efter mötet kommer handläggaren att göra en bedömning av din situation och fatta ett beslut i ditt ärende. Om handläggaren gör den bedömningen att du har rätt till assistans kan du själv välja en utförare som hjälper dig att komma igång med assistanshjälpen. I det fall du inte skulle vara nöjd med beslutet har du möjlighet att överklaga beslutet.

Vill du ha hjälp med din ansökan?
Ring oss så hjälper vi till  010-16 65 000

Image

Vem har rätt till Personlig assistans?

Rätten till att få personlig assistans regleras enlig LSS (Lagen om stöd och service till vissa med funktionsvariation). För att kunna få personlig assistans krävs det att du tillhör en av de tre s.k. personkretsarna.
Om du tillhör personkretsen har du rätt att ansöka om personlig assistans hos din kommun. I det fall dina grundläggande behov faller under 20 timmar i veckan ansvarar kommunen över din assistans. Skulle dina grundläggande behov överstiga 20 timmar i veckan kan du ansöka om statlig assistansersättning hos försäkringskassan.

Personkrets

1
Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
2
Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionsvariation efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
3
Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsvariation som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Grundläggande behov

Tillhör du personkretsen har du rätt till personlig assistans, hur mycket hjälp du behöver grundar sig i dina grundläggande behov så som:

Personlig hygien 

Måltider

Att klä av och på sig

SAMARBETSPARTNERS

Image
Image
© Copyright Adela assistans 2022.

Search